Menu
Dzieci Maryi Wieszowa
Wspólnota Dzieci Maryi

Dzieci Maryi
Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej
w Wieszowie
ul. Bytomska 169
42-672 Wieszowa
Modlitwy

PRZYRZECZENIE
O Niepokalana Dziewico, Bogurodzico Maryjo!
Wobec wszystkich tutaj obecnych | ja (w myśli mówimy swoje imię) obieram Ciebie dzisiaj za moją Panią i Matkę. | Postanawiam mocno | Tobie zawsze wiernie służyć, | żyć w stanie łaski uświęcającej | i troszczyć się o to, | aby przybliżyć Królestwo Twego Syna. | Ponieważ znam moją słabość, | proszę Cię przez Krew Jezusa przelaną na krzyżu, | abyś mnie przyjęła do grona swych umiłowanych dzieci | i strzegła mnie jako swoją własność. | Amen.

designed by izagra & granka
Akt oddania się Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chce odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika
Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają.
Prosimy Cię, wspomnij na Twe obietnice i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te, których tak bardzo pragniemy.

Maryjo, nasza Matko, codziennie piękna jak wiosna! Bądź z nami w każdej chwili naszego życia - gdy nam ciężko i gdy radość jest w nas. Bądź z nami, Matko i nigdy nas nie opuszczaj!

Maryjo, Ty powiedziałaś Bogu swoje "fiat" -"niech się tak stanie" i pozwoliłaś, by prowadził ciebie drogami wiary i zaufania. Każdego dnia powtarzam Bogu: "bądź wola Twoja". Pomagaj Maryjo, by tę wolę umieć dobrze wypełniać, wiernie i święcie, bym przesła przez ziemię dobrze czyniąc. Dobrze czyniąc...