Menu
Dzieci Maryi Wieszowa
Wspólnota Dzieci Maryi

Dzieci Maryi
Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej
w Wieszowie
ul. Bytomska 169
42-672 Wieszowa
Obowiązki Dziecka Maryi

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem
- pielęgnuje w sobie łaskę uświęcającą
- korzysta regularnie z sakramentu pojednania (spowiedź) i Eucharystii.
- kocha modlitwę
2. W szczególny sposób czci Niepokalaną.
- pragnie Ją naśladować
- przy Jej pomocy zwalcza swe wady
- nosi Jej medalik
- pełni służbę przy sztandarze (GRZECZNĄ!!!)
3. Poznaje Pismo Święte
- stara się zrozumieć, co Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Św.
- orientuje się w jego układzie i treści
- żyje według wskazań Pisma Św.
4. Stara się często uczestniczyć we Mszy Św. (nie tylko w niedzielę)
5. Jest dobrym członkiem swojej rodziny

- słucha swoich rodziców
- szanuje babcię i dziadka
- opiekuje się rodzeństwem
- dba o religijną atmosferę w domu
6. Jest wzorem uczennicy
- uczy się pilnie
- okazuje szacunek nauczycielom i wychowawcom
- jest koleżeńska, pomaga słabszym od siebie
7. Spieszy z pomocą bliźnim
- jest wzorem dobroci, życzliwości i uczynności
- dostrzega potrzeby innych i stara się im zaradzić
8. Daje świadectwo swoim życiem
- jest apostołką wśród otoczenia
- szerzy pokój wokół siebie, unika obgadywania, kłótni i sporów
- kocha prawdę i wystrzega się kłamstwa
- jest ofiarna dla wszystkich

designed by izagra & granka
Obowiązki Dziecka Maryi:
Obowiązki szczegółowe:
1. Modlitwa codzienna: "Zdrowaś Maryjo" i "Pod Twoja Obronę"
2. Uczęszcza na organizowane spotkania marianek.
3. Co wtorek chodzi na nowennę.
4. Przystępuje co miesiąc do spowiedzi.
5. Prowadzi starannie Pamiętnik Dziecka Maryi.

Dzieci Maryi są apostołkami w sposób szczególny. Pamiętajmy, że chcemy czynić dobrze nie dlatego, by nas ludzie widzieli i chwalili, tylko dlatego, że pragniemy upodobnić się do Pana Jezusa i Jego naśladować. Wszystko co uczynimy dobrego przed Bogiem jest świadectwem naszej wiary. Mamy być światłem dla drugich, jak tego życzył sobie Pan Jezus.
Dzisiaj Pan Jezus również pragnie mieć apostołów, wysłanników, którzy swoim zachowaniem, swoimi czynami głosiliby Jego naukę wśród otoczenia.